Rosa Grau

Les meves accions es componen de paraules que són apuntalades de vegades pel ritme intern i de vegades per ritmes externs. La reflexió constant amb l’entorn em condueix a la denúncia de l’opressió que exerceixen els mamífers humans sobre la vida. Jo, dona Balança, poeta sonora de finals de segle allibero la meva creació en places, carrers i llocs on la poesia defensa la lluita pels drets humans.