Petra Vlasman

L’ART

Reanimo fotografies, dono nova vida a objectes, persones, animals i espais. Fotografiant fotos, la realitat i la representació de la realitat es barregen.

L’ACCIÓ

Capto performances, happenings o instal·lacions on la gent que he convidat a escena pot interactuar.

L’EDUCACIÓ

Utilitzo la càmera com una eina per expressar-me, per aprendre a mirar i seleccionar bé, per perllongar o escurçar el temps.