Nenad Bogdanovic

Al principi experimento, exploro i examino els mitjans de la performance, jugo i algunes vegades me’n ric. I en els meus projectes de performance vull destacar l’etern en l’existència transitòria de les persones en termes històrics i espirituals de forma general. El desig de descobrir una conseqüència de l’impacte econòmic en la creativitat artística des de les obres d’art tradicionals fins als nous mitjans.