Marina Barsy Janer

La paraula sense acció és buida,
l’acció sense paraula és cega,
la paraula i l’acció fora de l’esperit de la comunitat estan mortes.
(Pueblo Nasa, Colòmbia)

Exploro la soma-política de la trobada orquestrant espais de tensió i negociació: humà/animal, subjecte/objecte, comunal/individual, vida/mort, són algunes dicotomies que es tornen borroses…