Jelili Atiku

He posat el meu art al servei de les preocupacions predominants en els nostres temps; especialment aquells temes que amenacen la nostra existència col·lectiva i el suport del nostre univers. Per tant, els continguts d’aquestes inquietuds van des dels efectes psicosocials i emocionals de fets traumàtics com la violència, especialment el terrorisme, la guerra, la pobresa, passant per la corrupció, el canvi climàtic, la injustícia i els greus abusos contra els
drets humans, etc.