Eliana Beltrán

M’interessa explorar una convivència de temps i espais diversos en una única situació de lloc. Utilitzo l’espai físic no només com a suport sinó com a material on el visual i el sonor esculpeixen i passen per la intensitat de l’experiència, del cos, del qual emergeix. D’aquesta manera la meva pràctica esdevé cruïlla, barreja, em permet treballar entre el límit de categories, en el trànsit de formalitzacions.