Eduard Escoffet

Text, cos, veu. Respiració, arquitectura, repetició. Acció, silenci, espai. Tres coordenades per cosir un territori: cartografia. Toqueu el llibre, llegiu el paisatge. This voice is in you, this voice is in the loudspeaker. Els marges, les costures, les aigües barrejades. Puc fer servir la primera persona —molt abans que arribéssim, algú va enquadernar el paisatge i el va disposar davant d’on som—; però també puc oblidar-la