Denys Blacker

Durant molts anys he fotografiat les performances dels artistes que participen en els esdeveniments que organitzo. Sóc fotògrafa amateur en el sentit original de la paraula: com a persona que estima el que fa. El que m’agrada més és poder capturar l’essència de l’obra en una imatge, i ajudar que una cosa tan efímera com la performance pugui perdurar en el temps.