David Montosa

La representació de la vida està per sobre d’allò que representa: les imatges devaluen la realitat. Creo imaginaris i estratègies que evidencien aquest joc de miratges.