Antoni Karwowski

La performance em permet un joc fascinant amb el temps. Em produeix la sensació de capturar-lo i influenciar en el curs de fets passats, modificant-los, revocant-los, desenganxant-los del seu arquetip, construint noves configuracions i traslladant-los a un espai real. Aquesta multidimensionalitat em provoca la sensació de funcionar simultàniament en el passat i en el present.