Ana Milovanovíc

Els meus objectius són qüestionar com la performance artística actual podria acostar-se al tema de la política i posar l’art de la performance a l’avantguarda de la lluita política, i desafiar tant les fronteres dels acompliments estètics clàssics com de la política, com una habilitat de l’art de la performance política per transformar les nostres societats de manera radical. Lluito pel socialisme amb rostre humà.