El retorn del grup d’acció C-72 R després de 20 anys: RESISTÈNCIA ELÈCTRICA a la Futura Central Duchamp

Dissabte 10 de juliol de 2021 a les 19.00 h

Futura Central Duchamp de les Escaules, Alt Empordà.

C-72 R es un grup d’art d’acció format per Marta Domínguez, Sònia i Mònica Buxó.
Les seves accions hermètiques, minimalistes i directes van constituir una de les propostes mes rellevants del panorama artístic català en la dècada dels 90. El seu treball s’ha mostrar a l’exposició ACCIÓ una historia provisional dels 90 que va presentar al MACBA l’any 2020.
Després de vint anys de silenci la Mugacaula te l’honor de presentar el retorn de C-72 R amb la seva acció Resistència elèctrica, una mirada directa als debats del territori ara i aquí.

Resistència elèctrica és una crítica a la monopolització de l’energètica per part de les grans companyies, on cada any els seus beneficis creixen a costa del contribuent.
L’acció a te lloc a l’antiga central hidroelèctrica d’en Genover construïda l’any 1930 a la Conca de la Muga en el poble de Les Escaules dins una xarxa de petites centrals que donaven energia i creixement econòmic a tota la zona.
El títol “Resistència elèctrica” té un doble sentit, per una banda remet a la propietat de certs materials que no deixen passar el corrent elèctric, i per l’altra, “Resistència” és una acció de reivindicació o de protesta. L’acció també planteja que una alternativa als monopolis és l’autogeneració i l’autogestió de l’energia verda o neta.

Descripció general del treball de C-72R
Les propostes de C-72R s’emmarquen en l’art conceptual i es materialitzen a través d’un llenguatge i una poètica pròpia que es mou des de l’accionisme a la instal·lació. Es tracta d’un art col·lectiu generat i dut a terme per les tres dones integrants del grup.
Els continguts de les seves accions sovint tenen com a objectiu la dissolució dels patrons habituals, conformistes del comportament i la proposta de pràctiques d’entrenament perceptiu i creatiu, així com una visió crítica i de presa de consciència social. Aquest enfocament entra en diàleg amb l’entorn on s’esdevé l’acció: el significat que aporta una determinada ubicació o context, la seva funció actual, la seva història, i els elements propis d’aquest espai, sovint
presos com a referents.
Les accions tenen una concepció d’obra oberta, no exposen un contingut literal tancat sinó que és l’espectador qui amb un paper actiu ha d’interpretar el sentit de la proposta.

Currículum del grup
Des de l’any 1991 el grup de creació C-72R ha dut a terme una setantena d’accions artístiques que van des de la instal·lació a la performance o accionisme. Destaquem:
Acció-Vetllada internacional de Boxa Lliure (1916-1992). Homenatge a Arthur Cravan. Octubre de 1992. Palau de la Virreina, Barcelona.
L’acció No me queda más que matar el tiempo. Novembre de 1994. Museo Nacional Reina Sofía, Madrid.
Acció i instal·lació T’has deixat les claus al pany. Juny de 1995. Fundació Miró, Barcelona.
Silenci va ser la darrera acció del grup a Girona, l’any 2000.
Després de vint anys, el grup es torna a unir per a retrobar-se en aquesta acció.

CV de les components del grup
Mònica Buxó, llicenciada en Belles arts i màster en Disseny i Desenvolupament en Sistemes Interactius i Multimèdia, postgrau en Gestió i Polítiques Culturals i docent de Disseny Gràfic a EASD Serra i Abella. Ha treballat en projectes d’escola i museu el Laboratori de les Arts de la Fundació la Caixa i Experimentem amb l’art.
Sònia Buxó, postgrau en Gestió i Polítiques Culturals i llicenciada en Belles arts en les especialitats d’escultura i fotografia. Actualment treballa en la productora audiovisual de dissenys expositius Digitbcn de la que n’és fundadora.
Marta Domínguez, llicenciada en Belles arts i màster en Educació i TIC (e-learning) és tècnica docent de l’Àrea d’innovació, recerca i cultura digital del Departament d’Educació de Catalunya. Ha estat docent de l’àmbit artístic a l’ensenyament secundari durant vint-i-cinc anys, tasca que ha compaginat amb la pràctica artística.

Galeria